El-Stimulering

  • U2
  • U1

Neuromuskulær elektrisk stimulering

Den form for elektrisk stimulering, der beskrives i det følgende, kaldes neuromuskulær elektrisk stimulering, NMES. Det betyder, at den motoriske nerve stimuleres elektrisk for at fremkalde en muskelsammentrækning.

Muskler, som er inaktive, gennemgår en forandring, hvor de ændrer karakter. De bliver bl.a. svagere og mister deres udholdenhed.

Ved at anvende NMES kan man påvirke muskulaturen positivt og genvinde styrken og udholdenheden på en hurtig og effektiv måde. Træner man korrekt, øges koordinationen samtidigt.

Elektrisk stimulering kunne førhen give kemiske forbrændinger og var forbundet med en både ubehagelig og potentielt farlig behandling. Sidstnævnte er ikke længere tilfældet, ligesom risikoen for kemiske forbrændinger heller ikke er en risiko. De fleste har dog brug for at vænne sig til stimuleringen. Man kan føle en kraftig snurren, og mange synes også, at det er en underlig oplevelse, at man ikke længere har fuld kontrol over sine bevægelser.

Inden for sportsverdenen er NMES meget anvendt, både som restitution, til forebyggelse og behandling af skader og som præstationsfremmende behandling. Der er sket meget store fremskridt med teknologien, og der laves i dag helt specifikke programmer til mange forskellige indikationer.

Bemærk at denne træningsform ikke kan benyttes, hvis du har nedsat muskelstyrke efter en lædering af den perifere nerve under operation, eller hvis du har et tryk på den perifere nerve som fx efter en discusprolaps. Dog kan man træne musklerne omkring ryggen, således at trykket på nerven reduceres. Se mere om dette på siden omhandlende Discusprolaps.

Se video omkring træning med elektrisk stimulering

Læs artikel om elektrisk stimulering som supplement til træning